Подаващи апарати FELDER

всички продукти

felder

Подаващи апарати

Подаващи апарати FELDER предлагат постоянната скорост на подаване на материала, висококачествените гумени валяци и точното позициониране на обработвания елемент чрез мощен подаващ агрегат, гарантират чисти и последователно точни резултати при всяко приложение. Препоръчително е използването им при: Стандартни и серийни работи на фреза или шлиф за ръбове, подравняване, обрязване и паралелно рязане – мощният подаващ агрегат превръща Вашият циркуляр в бърз и точен форматиращ циркуляр. Подаващите системи с наклонен главен блок (Variofeed 3/4, F48), позволяват обработка на елементи, които могат да бъдат натиснати към водещия блок, а подаващият апарат се завърти на 90 градуса.