Синтетични материали

Какво представляват синтетичните и композитните материали?

Синтетичните материали са с променливи технически свойства поради техния състав и добавки. Синтетичните материали се обработват като отлети във форми части, полуготови продукти и много други изделия от пластмаси.

Композитният материал е термин, използван за описание на съставни материали, които са изработени от няколко материала. Свойствата на материала зависят от неговите компоненти и взаимодействието им.

like

"Предимства на синтетичните материали"

Поради своята универсална обработваемост, синтетичните материали могат да се използват много специфично и производството им може да бъде адаптирано индивидуално. Механичната якост, здравина, устойчивост на температура и химическа устойчивост те могат да бъдат гъвкаво модифицирани, както се изисква.

Предимствата при обработката на синтетичните материали са тяхната ниска плътност и леко тегло, устойчивостта им на вода, киселини и алкални разтвори, както и техните топлоизолационни и звуко-поглъщащи свойства.

С правилните инструменти и специално оборудвани машини синтетичните материали могат да бъдат обработвани по икономически ефективен начин, във функционални, издръжливи и с висока точност компоненти.

Обработка на синтетични и композитни материали.

Синтетичните материали се използват главно, когато е важна връзката между теглото и здравината на материала.

Голямо разнообразие от компоненти се произвежда от пластмаса чрез машинна обработка. Трябва да бъдат взети под внимание специалните характеристики на материалите. Преди всичко, това е относително ниската устойчивост на топлина, която играе важна роля по време на обработката. Прекомерното развиване на топлина може да доведе до изкривяване или счупване и евентуално да доведе до разширяване на компонента. Следователно трябва да се осигури достатъчно разсейване на топлината.

Машини и инструменти за обработка на синтетични материали.

Машини за обработка на синтетични и композитни материали