Аспирационни системи Hammer

всички продукти

hammer

Аспирационни системи

Аспирационни системи широка гама от системи с въздушен филтър AF със система за бърза смяна на торбата за прах, до компактния модулен AF22 и индустриалния прахоуловител за чист въздух RL 350, най-мощната машина от своя клас – всеки дърводелец се възползва от индивидуални прахоуловители, въздушни филтри и чисти аспиратори за въздух в различни диапазони от цена и производителност. Освен това можете да намалите разходите за отопление, като комбинирате аспирационна система с машини за брикетиране и превърнете отпадъците от производството в полезен продукт.