Най-важните предимства накратко

Смарт зонирането позволява бърза обработка на няколко общи формати на панела. Бързата промяна от един формат на панел в следващ увеличава производителността.

Независимо дали става дума за самостоятелна машина или за напълно автоматизирана клетка profit H80 предлага различни възможности за автоматизация за максимална ефективност и най-кратки цикли.

Аспирационният звънец оптимизира резултатите от аспирацията и намалява необходимия обем на аспириране поради компактната си конструкция.

... FORMAT4 Първокласни машини за високи изисквания

- Специфични решения за финансиране
- Постоянно висока производителност при непрекъсната индустриална експлоатация
- Специфични за клиента оптимизирани производствени решения
- Масивен дизайн с първокласни компоненти
- Много варианти на спецификацията пакети с високотехнологични решения
- Пълна инженерна точност
- Най-голяма удовлетвореност на потребителя

- Награден дизайн
- Качество и прецизност от Австрия
- Безкомпромисна продуктивност
- Перфектен пакет от услуги преди, по време и след закупуването
- Опции за автоматизация
- Работилница в мрежа
- Софтуер и машини от един доставчик

Детайли